A bird’s eye view

A bird's eye view nghia la gi

“A bird’s eye view” có nghĩa là từ góc nhìn của một chú chim đang bay trên cao, hay nói cách khác là một cái nhìn bao quát, toàn cảnh, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ngoài ra nó còn có nghĩa là “hình chiếu phối cảnh góc nhìn cao”.

Một số câu dùng “bird’s eye view”:

  • They shared some photos to Twitter showing the concert from a bird’s eye view, which really gives people a very unique perspective.

→ Họ đã chia sẻ một số bức ảnh concert với góc nhìn toàn cảnh lên Twitter, điều này thực sự mang đến cho mọi người một góc nhìn rất độc đáo.

  • A function on a drone app has been developed to allow farmers to have a bird’s eye view of their fields.

→ Một chức năng trên một app bay không người lái đã được phát triển để cho phép người nông dân có thể nhìn toàn cảnh cánh đồng của họ.

  • With a business plan dashboard you get a bird’s eye view of the short and long term operations.

→ Với một dashboard kế hoạch kinh doanh, bạn có cái nhìn toàn cảnh về các hoạt động ngắn hạn và dài hạn.

Bonus một tấm hình cánh đồng form a bird’s eye view:

Tham khảo:

https://insidethemagic.net/2021/10/epcot-harmonious-birds-eye-view-kc1

https://www.darlingtonandstocktontimes.co.uk/news/19586147.new-drone-function-allows-birds-eye-view-fields/

https://siliconvalley.score.org/get-birds-eye-view-business-plan-dashboard

THẢO LUẬN