“Agree to disagree” nghĩa là gì?

"Agree to disagree" nghĩa là gì?
Image by my friend IG @lamlam.xung

“Agree to disagree” thường sẽ là một câu chốt hạ sau một hồi tranh luận khí thế giữa các bên. Và cái kết luận ở đây là gì? Ok tôi và bạn có quan điểm trái chiều, tôi không đồng ý với quan điểm của bạn và bạn cũng không đồng ý với tôi, đó là điều duy nhất mà chúng ta đồng ý với nhau 🙂 Có nói mãi cũng không ai chịu ai cả nên thôi không tranh cãi nữa, giải tán!

Có thể dịch “agree to disagree” theo nhiều cách khác nhau, tùy vào tình huống câu chuyện, chẳng hạn như “gác chuyện này sang một bên”, “đồng ý cho qua chuyện”, “đành chịu việc ta bất đồng”

Ví dụ bạn hãy xem trong video nhé, sẽ hiểu ngay:

THẢO LUẬN