“At some point” nghĩa là gì?

Có những việc bạn muốn làm, phải làm, dự định làm nhưng không phải là lúc này. Đó là do sự trì hoãn, hoặc cũng có thể là sự mơ hồ về tương lai.

Khi bạn nói về một hành động, sự việc sẽ xảy ra trong tương lai mà không chắc chắn thời điểm, ta dùng cụm từ “at some point”.
“At some point” có thể hiểu là: vào một thời điểm nào đấy, một ngày nào đó, rồi đến một lúc.

Đọc các ví dụ sau sẽ hiểu ngay nè:

🥦 If you keep eating too much sugar like this, you will get diabetes at some point.
(Nếu cậu cứ ăn nhiều đường như này sẽ có lúc bị điểu đường cho xem.)

🥦 A. When will you quit smoking?
B: I don’t know, at some point for sure.
(Khi nào thì cậu cai thuốc lá hả? – Tớ không biết, chắc chắn là vào một lúc nào đó.)

🥦 “At some point you have to realize that some people can stay in your heart but not in your life.” – Sandi Lynn
(Vào một lúc nào đó bạn phải nhận ra rằng một số người sẽ ở trong tim bạn nhưng không ở trong đời bạn.) 🙁


Learnlingo là blog chia kẻ từ vựng, kiến thức tiếng Anh. Blog có đặt quảng cáo tự động chèn trong bài viết, hi vọng không làm phiền bạn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm <3

THẢO LUẬN