“At the end of the day” nghĩa là gì?

Meaning

“At the end of a day” + [ một câu nào đó ] là một phrase được dùng để đưa ra một kết luận mà bạn đã rút ra sau khi xem xét tất cả các dữ kiện khác. Có thể hiểu “at the end of the day” nghĩa là sau cùng thì, rốt cục thì …

Example

🧧 At the end of the day what really matters is not money but your health.

→ Rút cuộc thì, điều thực sự quan trọng không phải là tiền bạc mà là sức khỏe. (Kết luận đưa ra sau khi so sánh tầm quan trọng của 2 thứ)

🧧 At the end of the day it is what it is.

→ Sau khi thử nhiều thứ thì kết luận lại là mọi thứ vốn dĩ thế không thể thay đổi được.

Video

THẢO LUẬN