“Call it even” nghĩa là gì?

Ý nghĩa của “call it even”

Định nghĩa

Từ “even” có rất nhiều nghĩa, chúng ta thường gặp nó với tư cách là trạng từ, nghĩa là thậm chí. Còn khi là tính từ, “even” có nghĩa là bằng phẳng (smooth), số chẵn – ngược lại là “odd”, bằng nhau (equal) – đây chính là nét nghĩa trong cụm “call it even”.

Call it even” dùng để khẳng định sự bằng nhau, đều nhau, hòa nhau của các bên, không còn nợ nần nhau nữa.

Ví dụ

 + “She broke my heart and I wanted to do the same to call it even but I found out she doesn’t have one.” – Ansel Guarneros
(Cô ấy làm tan vỡ trái tim tôi và tôi cũng muốn làm điều tương tự để hòa với cô ấy, nhưng tôi phát hiện ra cô ấy không có trái tim.)

+ I’m responsible for cooking and my brother does the cleaning. We call it even.
(Tôi chịu phần nấu cơm còn anh trai thì rửa bát. Chúng tôi hòa nhau.)

+ You were being annoying and I was a pain too, so maybe we can call it even?
(Anh cư xử rất khó chịu còn em cũng rất khó ở, nên chúng ta hòa nhau nhé?)

THẢO LUẬN