“Count me in” nghĩa là gì?

"Count me in" nghĩa là gì?
“Count me in” nghĩa là gì?

Định nghĩa

Trong tiếng Anh có rất nhiều cách để nói hãy cho tôi tham gia vào một tổ chức, sự kiện, hoạt động nào đó…, một trong số đó là 3 từ rất đơn giản: “Count me in.” – Hãy “đếm” tôi vào!

Còn nếu bạn hết có hứng thú và muốn bỏ nhóm, hãy nói ngược lại: “Count me out.

Ví dụ

 • If you’re going to the mall, count me in.
  (Nếu cậu đi trung tâm mua sắm, cho tớ đi với.)
 • You can visit him if you want, but count me out.
  (Cứ đi thăm anh ấy nếu cậu muốn, nhưng tớ không đi đâu.)
 • Did you count Dylan in? He really wants to be there with us this weekend.
  (Cậu đã cho Dylan nhập hội chưa? Cậu ấy rất muốn có mặt với chúng ta ở đó cuối tuần này.)
 • If you don’t have any other ideas, feel free to count me out.
  (Nếu các anh không có thêm ý tưởng gì khác, cứ tự nhiên gạch tên tôi khỏi nhóm.)

Video

Kéo sang phải để xem “count me in” được dùng trong phim như nào nhé:

2 thoughts on ““Count me in” nghĩa là gì?”

THẢO LUẬN