En-route là gì?

En-route /ˌɒn ˈruːt/ là trạng từ (adverd), có nghĩa là đang trên đường, đang trên hành trình. Từ này đọc nhấn âm 2 nhé.

Nghĩa tiếng Anh: on the way to or from somewhere (Oxford Dictionary)

Ví dụ:

🛵 The bomb exploded while the plane was en route from Paris to Tokyo.

-> Quả bom phát nổ trong lúc máy bay đang trên đường từ Paris đến Tokyo.

🚖 She met him en route to her friend’s wedding.

-> Cô ấy gặp anh ấy trên đường đến sinh nhật người bạn.

 

 

THẢO LUẬN