Eye contact là gì?

eye contact meaning
eye contact meaning

Con người trong xã hội có rất nhiều kiểu giao tiếp (contact), trong đó có một kiểu không dùng lời nói mà dùng bằng ánh mắt, đó gọi là “eye contact”, nghĩa là giao tiếp bằng mắt, được xếp vào ngôn ngữ cơ thể (body language).

Các loại eye contact thường thấy là:

glance /glɑ:ns/ – n, vliếc mắt
gaze /geiz/ – n, vnhìn chằm chằm
stare /steə/ – n, vnhìn chằm chằm
blink /bliηk/ -n, vnháy mắt
roll the eyesđảo mắt

Glance: liếc

Gaze, stare: nhìn chằm chằm

Blink: nháy mắt

Roll: đảo mắt

via GIPHY

THẢO LUẬN