Flip off nghĩa là gì?

Flip off là giơ ngón tay giữa lên (hay còn gọi là ngón tay thối) để xúc phạm và phỉ báng một ai đó.

Đây được coi là hành động rất tục tĩu, khiếm nhã và muốn gây chiến. Hành động “flip off” tương đương với câu chửi “Fuck you!” (Đ*t m* mày), “Fuck off” hoặc “Go fuck yourself” (Cút m* đi). 

Ví dụ:

  • He flipped off the guy who cut in line.
    (Cậu ấy giơ ngón tay thối vào người chen vào hàng.)
  • The police pulled over a driver but he flipped them off and ran away. (Cảnh sát tấp một người lái xe vào lề đường nhưng hắn ta giơ ngón tay thối rồi bỏ chạy.)
  • Miley Cyrus is well known for flipping off the paparazzi who is rude to her.
    (Miley Cyrus nổi tiếng về việc giơ ngón tay thối đối với phóng viên thô lỗ với cô ấy.)

THẢO LUẬN