“Get off one’s chest” nghĩa là gì?

get-off-ones-chest-nghia-la-gi

✪ Meaning

Get off one’s chest dịch theo nghĩa đen là “lấy ra khỏi ngực của ai đó”. Nghe thật ghê rợn phải không, nhưng mà thực ra, cái thứ lấy ra này không phải là tim hay phổi đâu, mà là những điều chất chứa trong lòng, những sự thật bạn phải giấu giếm khiến bạn bứt rứt, khó chịu, tội lỗi. “Get off one’s chest” nghĩa là bạn nói ra sự thật, mối ưu phiền đã giấu kín, làm cho bạn cảm thấy nhẹ cả người, như kiểu nhấc bổng cái hòn đá đè nặng lên lồng ngực bạn bấy lâu vậy.

✪ Ví dụ

  • I’ve used writing to let out my feelings and those things I couldn’t get off my chest for years. (Tôi viết để giải tỏa cảm xúc và những thứ tôi không thể nói ra cho nhẹ lòng hàng năm trời.)
  • “Rap is just somebody getting something off his chest. That’s all it is.” — Ice Cube. (Rap chỉ là ai đó đang nói ra sự thật cho nhẹ lòng. Chỉ vậy thôi.)
  • “There are some things that I understand, certain things that I don’t understand, certain things that I like to get off my chest in interviews.” – Kanye West. (Có một số điều tôi hiểu, một số điều tôi không hiểu, một số điều tôi thích nói ra cho nhẹ người trong các buổi phỏng vấn.)
  • What’s wrong? Do you have something you want to get off your chest?(Có chuyện gì vậy? Cậu có điều gì muốn nói ra cho nhẹ người à?
  • I have to tell you something that I’ve never admitted throughout our entire friendship. But when we were in highschool, I made out with James Farrow even though I knew that you liked him. Wow, that feels so good to get off my chest. (Tớ phải nói cho cậu điều mà tớ chưa từng thú nhận trong suốt tình bạn của tụi mình. Khi tụi mình học cấp 3, tớ đã hôn James Farrow mặc dù tớ biết đây là chàng trai cậu thích. Wow, đã quá đi, nói ra thật nhẹ cả người.

✪ Video

THẢO LUẬN