“Get off the ground” nghĩa là gì?

"Get off the ground" nghĩa là gì?
Picture taken by my friend @lamlam.xung

Một kế hoạch, công việc, ý tưởng “get off the ground” nghĩa là nó được bắt đầu thực hiện, hoặc trở nên thành công, giống như thời điểm chiếc may bay nhấc mình bay lên trời sau thời gian lấy đà ở đường băng vậy.

VÍ DỤ:

✦ To this day, no video game adaptation of the book series ever got off the ground.
⇢ Cho tới ngày hôm nay, chưa có tựa game nào chuyển thể từ bộ sách này đạt thành công cả.

✦ It’s not easy to get our ideas off the ground with such a tight budget.
⇢ Thật khó để thực hiện ý tưởng của chúng ta với kinh phí thấp thế này.

✦ A project that has been delayed for 2 years is now finally getting off the ground.
⇢ Dự án bị đình trệ suốt 2 năm nay cũng bắt đầu rồi.

✦ How you ever gonna reach the stars if you never get off the ground?
⇢ Nghĩa đen: Nếu bạn không cất cánh, làm sao có thể chạm tới những vì sao?
⇢ Nghĩa bóng: Nếu bạn không chịu khó bắt tay làm việc nào đó, làm sao đạt được những thành tựu trong đời.

THẢO LUẬN