“Give it up (for somebody)” nghĩa là gì?

give it up nghĩa là gì

Give it up (for somebody)” có nghĩa là vỗ tay chào mừng ai đó.

Mặc dù “give up” có nghĩa là từ bỏ, bỏ cuộc, nhưng trong trường hợp này “give it up” nghĩa là hãy vỗ tay nồng nhiệt để chào mừng ai đó. Thường hay dùng trên sân khấu, khi người MC/host giới thiệu hoặc cảm ơn khách mời.

♡ Example:

It’s enough for my introduction, now please give it up for our guest tonight, Taylor Swift!
(Tôi giới thiệu thế đủ rồi, bây giờ xin một tràng pháo tay cho vị khách của chúng ta tối nay, cô Taylor Swift!)

THẢO LUẬN