“Give somebody the benefit of the doubt” nghĩa là gì?

"Give somebody the benefit of the doubt" nghĩa là gì?

Định nghĩa:

“To give someone the benefit of the doubt” nghĩa là mặc dù bạn vẫn còn nghi ngờ, lấn cấn với ai đó, bạn vẫn quyết định tin tưởng họ.

Ví dụ:

  • Chuck is trying to be a better person, can you give him the benefit of the doubt?
    (Chuck đang cố gắng trở thành người tốt, cậu có thể tin tưởng anh ấy được không?)
  • “Well, it could be true, but I don’t give the benefit of the doubt because he’s lied so much about virtually everything.” – Joe Biden
    (Điều đó có thể đúng, nhưng tôi cũng chẳng tin nữa vì ông ta đã nói dối rất nhiều về gần như mọi thứ.)
  • “So if they have a bad week, will the judges give them the benefit of the doubt or dismiss them outright?”
    (Vậy nếu họ có một tuần tồi tệ, giám khảo sẽ vẫn cho họ cơ hội thứ hai hay sẽ loại thẳng tay?)

Video:

Kéo sang phải để xem video minh họa nhé!

THẢO LUẬN