Bài tập tiếng Anh: Học từ vựng qua cặp đôi Hoàng tử Harry và Meghan Markle

Nhân sự kiện đám cưới của Hoàng tử Harry sắp tới, hãy cùng làm một bài tập nhỏ vừa học thêm từ mới, vừa biết thêm thông tin thú vị về cặp đôi hoàng gia này.

Phần 1: Điền vào chỗ trống với các từ được cho sẵn:

Prince Harry finally [……1……] on May 19, 2018.

Here are 5 facts you would want to know before the [……2…….] .

1. Who is the bride?

It’s Meghan Markle, a beautiful former American [……3……] and humanitarian activist. She is a mixed child, half white – half black. She was first married in 2011 and [……4……] 2 years later. In 2016, she met Prince Harry on a blind date. The couple became engaged in 2017.

2. They did not know about each other before

Harry had never [……5……] of Suits – the TV drama in which Meghan stars – and she said she did not grow up reading [……6……] about the prince, so learned everything about the Royal from himself.

3. They love cooking together

Harry proposed to Meghan as they were “trying to roast a [……7……]”. He also revealed they cook dinner a lot and got to know each other by staying in rather than [……8……] for dinner.

4. The couple want to have children soon

Prince Harry said they want to take it one step at a time but “hopefully we’ll start a [……9……] in the near future”.

5. Kate has been “wonderful” to Meghan

Harry said he did not tell anybody about Meghan for a while – but when he did, William and Kate were “longing” to meet her.
They regularly [……10……] as they are neighbours in Kensington Palace.


Phần 2: Cùng đọc đoạn văn và giải thích từ mới để kiểm tra nhé

Prince Harry finally ties the knot on May 19, 2018. Here are 5 facts you would want to know before the big day.

1. Who is the bride?

It’s Meghan Markle, a beautiful former American actress and humanitarian activist. She is a mixed child, half white – half black. She was first married in 2011 and divorced 2 years later. In 2016, she met Prince Harry on a blind date. The couple became engaged in 2017.

<

p style=”padding-left: 30px;”>🔸 actress (n) [‘æktris]: nữ diễn viên
👉actor [‘æktə] (n): nam diễn viên
🔹 humanitarian [hju:,mæni’teəriən] (adj): nhân đạo
👉humanitarian aid: viện trợ nhân đạo
👉humanitarian activist: nhà hoạt động nhân đạo
🔸 mixed (adj): lai
👉mixed child: con lai
🔹 divorce (v) : li dị
💞 blind date : cuộc hẹn hò giữa 2 người chưa từng quen biết nhau, thường do người quen sắp xếp

2. They did not know about each other before

Harry had never heard of Suits – the TV drama in which Meghan stars – and she said she did not grow up reading stories about the prince, so learned everything about the Royal from himself.

<

p style=”padding-left: 30px;”>🔹know about each other : biết nhau
🔸have never done something: chưa từng làm cái gì bao giờ (have never + V3)
🔹drama (n) : phim truyền hình
🔸star (n): ngôi sao ➖ (v) : thủ vai (chính), đóng (phim)
🔹grow up (v) : lớn lên

3. They love cooking together

Harry proposed to Meghan as they were “trying to roast a chicken“. He also revealed they cook dinner a lot and got to know each other by staying in rather than going out for dinner.

<

p style=”padding-left: 30px;”>🔸 propose (v) : cầu hôn
👉 propose + to + sb
🔹 try to do something : cố gắng làm gì đó
🔸 roast (v) : nướng
🔹 reveal (v) [ri’vi:l] : tiết lộ
🔸 stay in vs. go out : ở nhà vs ra ngoài
🔹 rather than : thay vì, hơn là

4. The couple want to have children soon

Prince Harry said they want to take it one step at a time but “hopefully we’ll start a family in the near future”.

🔸 one step at a time : chậm mà chắc, làm gì đó từng chút một, một cách cẩn thận và từ từ

5. Kate has been “wonderful” to Meghan

Harry said he did not tell anybody about Meghan for a while – but when he did, William and Kate were “longing” to meet her.
They regularly meet up as they are neighbours in Kensington Palace.

<

p style=”padding-left: 30px;”>🔹long (adj) : dài ➡ long (v) : rất muốn, nóng lòng, mong mỏi
👉long + for + something
👉long + to + do something
🔸 regularly (Adv) : thường xuyên
🔹 meet up: gặp gỡ

*⃣ Đáp án:

  1. ties the knot – 2. big day – 3. actress – 4. divorced – 5. heard – 6. stories – 7. chicken – 8. going out – 9. family – 10. meet up

Phần 3: Đọc bản dịch của đoạn văn để hiểu hết ý:

Hoàng tử Harry cuối cùng đã kết hôn vào ngày 19/5/2018. Dưới đây là 5 điều bạn muốn biết trước ngày trọng đại này.

1. Cô dâu là ai?
Đó là Meghan Markle, một cựu diễn viên Mỹ xinh đẹp và nhà hoạt động nhân đạo. Cô là con lai da trắng và da màu. Cô đã kết hôn lần đầu vào năm 2011 và li dị 2 năm sau đó. Năm 2016, cô gặp Hoàng tử Harry trong một cuộc hẹn hò ngẫu nhiên.

2. Họ không biết gì về nhau trước đây cả
Harry chưa từng nghe qua về Suits, bộ phim truyền hình mà Meghan thủ vai chính. Và cô ấy từng nói cô ấy lớn lên mà không đọc tin tức gì về hoàng tử và, vì thế cô biết được tất cả về hoàng gia đều thông qua Harry.

3. Họ thích nấu ăn cùng nhau
Harry cầu hôn Meghan khi họ đang “cố nướng một con gà”. Hoàng tử tiết lộ rằng họ rất hay nấu ăn và họ tìm hiểu nhau bằng cách ở nhà thay vì ra ngoài ăn tối.

4. Cặp đôi muốn có con sớm
Hoàng từ Harry nói cặp đôi muốn mọi thứ diễn ra chậm mà chắc nhưng “hi vọng chúng tôi sẽ bắt đầu một gia đình trong tương lai gần.”

5. Kate luôn “tuyệt vời” với Meghan
Harry nói rằng anh không kể bất kì ai về Meghan mất một thời gian, nhưng khi anh nói ra, William và Kate rất “nóng lòng” muốn gặp Meghan.
Họ thường xuyên gặp gỡ vì đều là hàng xong trong cung điện Kensington.


Source: Sky News

THẢO LUẬN