“I don’t buy it” nghĩa là gì?

"I don't buy it" nghĩa là gì?

Meaning

Động từ “buy” ngoài nghĩa là mua như ai cũng biết thì còn một nghĩa nữa là “tin” (believe). Thay vì nói “I don’t believe it”, bạn có thể nói “I don’t buy it” với ý là tui chả tin đâu.

Example

🍉 He said I was his only girlfriend and I bought that. I should have known he was lying.
(Anh ta nói tôi là cô bạn gái duy nhất và tôi tin điều đó. Tôi đáng lẽ phải biến hắn ta đang nói dối)

🍉 Keep pretending. I don’t buy it.
(Cứ tiếp tục giả vờ đi. Tôi chả tin đâu)

🍉 For some reason I don’t buy what they are saying. Their story doesn’t add up.
(Không biết vì sao tôi chả tin lời họ nói. Câu chuyện nó cứ sao sao ấy.)

🍉 I don’t buy it. There is no way he did it.
(Tôi không tin. Còn lâu anh ta mới làm chuyện như vậy.)

Còn thêm các ví dụ rất dễ hiểu mọi người kéo sang phải để xem trong video nha. Tên 3 phim theo thứ tự là: The Vampire Diaries, Riverdale & Friends.

THẢO LUẬN