“I’ll pass” nghĩa là gì?

"I'll pass" nghĩa là gì?

💥 “I’ll pass” nghĩa là gì?

Meaning: What to say when you refuse an offer

 ➡ Nếu bạn muốn từ chối lời mời nào đó, hãy đơn giản nói: “I’ll pass.” Ý nghĩa của nó là “Tôi sẽ cho qua.” Cùng một kiểu nói này nhưng bạn muốn nhấn mạnh hơn nữa, kiểu như “đừng hòng”, “còn lâu” thì có thể nói “hard pass”.

💥 Examples:

A: Do you want to come over to my house this weekend?
B: Thank you for inviting me but I’ll pass. I already have plans this weekend.

(A: Cậu có muốn qua nhà tớ chơi cuối tuần này không?
B: Cám ơn đã mời tớ nhưng tớ không đi được. Cuối tuần này tớ có kế hoạch rồi.)

+ I would love to have a drink with you but I’m pregnant, so I’ll pass. (Tôi rất muốn làm vài ly với anh nhưng tôi đang có thai nên thôi nhé.)

A: Does anyone here know where to order vegan food?
B: I’ll pass. I’m not a vegan.

(A: Ở đây có ai biết chỗ nào đặt món chay không?
B: Tôi không biết. Tôi không phải là người anh chay.)

+ You want me to clean your room? Hard pass. (Muốn tôi dọn phòng cho anh à? Còn lâu.)

💥 Video:

Kéo qua để xem video ngắn minh họa nhé:

THẢO LUẬN