“Index case” nghĩa là gì?

Tình hình virus corona ở Hàn Quốc hiện nay rất căng thẳng, chỉ từ khoảng 30 ca bệnh, trong vài ngày đã tăng lên hơn 800 ca. Hiện nay, chúng ta đều biết lí do xuất phát từ bệnh nhân số 31. Vào thời điểm dịch mới bùng lên, chính quyền Hàn Quốc khá lúng túng chưa rõ nguyên nhân vì sao. Báo AP ngày 22/01 có viết:

“In South Korea, most of the hundreds of new cases detected since Wednesday are linked to a church in the city of Daegu and a nearby hospital. But health authorities have not yet found the “index case,” the person among the church’s 9,000 followers who set off the chain of infections.”

apnews.com

Trong câu này, ta thấy họ dùng thuật ngữ “index case” để nói về ca bệnh đầu tiên, ca khởi phát lây lan cho cộng đồng.

Tạm dịch: “Tại Hàn Quốc, hầu hết hàng trăm trường hợp mới được phát hiện kể từ hôm thứ Tư có liên quan tới một nhà thờ ở thành phố Daegu và một bệnh viện gần đó. Nhưng các cơ quan y tế vẫn chưa tìm thấy “ca bệnh khởi phát”, người này nằm trong số 9000 tín đồ của nhà thờ, người đã bắt đầu chuỗi nhiễm trùng.”

Bonus thêm từ vựng trong bài:

  • to detect (v): phát hiện
  • to be linked to sth (v): có liên kết tới cái gì đó
  • health authority: cơ quan y tế
  • follower (n): tín đồ, môn đồ
  • set off: bắt đầu
  • the chain of sth: chuỗi cái gì đó

Bài báo gốc: https://apnews.com/783c7a396adf5f99b8cff399f9478e36

THẢO LUẬN