Keep a straight face

Keep a straight face nghia la gi

Keep a straight face nghĩa là giữ cho gương mặt không cảm xúc, tránh biểu lộ cảm xúc ra mặt.

Ví dụ:

  • While playing this game, it is important to keep a straight face so that no one can tell what cards you have. (Một điều quan trọng khi chơi trò này là bạn phải giữ gương mặt không cảm xúc để không ai có thể đoán được bạn có con bài gì.)
  • I did everything I could to keep a straight face and not blush. (Tôi cố gắng giữ gương mặt không để đỏ mặt.)

Ngoài ra, keep a straight facecũng có nghĩa là nhịn cười khi có điều gì đó rất hài hước.

Ví dụ

  • I have no idea what it is but everytime you say it I can’t keep a straight face. (Tôi không biết đó là cái gì nhưng mỗi khi anh nhắc đến nó là tôi lại không thể nhịn cười.)
  • Is it hard to keep a straight face because the cast is hilarious? (Cả dàn diễn viên đều rất hài hước như thế thì có khó cho bạn để nhịn cười không?)

** Xem video ví dụ ở đây nhé **

THẢO LUẬN