Nghĩa của cụm “make a scene”

make-a-scene-meaning
make-a-scene-meaning

Định nghĩa

Scene nghĩa là một cảnh, “make a scene đơn giản là tạo cảnh, dàn cảnh! “Make a scene” chính là “tạo drama”, gây ra một tình huống quá lên ở đám đông, biến một chuyện cá nhân thành “cảnh tượng” cho bàn dân thiên hạ nhìn vào bàn tán, hoặc chuyện bé mà làm ầm ĩ lên, gây sự chú ý không cần thiết. Ví dụ như cãi nhau, khóc lóc… ở nơi công cộng.

Có thể hiểu trong tiếng Việt là làm ầm ĩ, làm náo loạn, bù lu bù loa.

Ví dụ

✦ Please don’t make a scene here. Let’s settle our problem privately.
(Đừng gây ầm ĩ ở đây. Hãy giải quyết vấn đề của chúng ta một cách riêng tư.)

✦ I’m sorry for making a scene, I was so mad and couldn’t control myself.
(Xin lỗi vì đã làm bù lu bù loa lên, tôi đã quá giận mất kiểm soát.)

✦ I’m breaking up with you, please don’t make a scene.
(Em muốn chia tay anh, và làm ơn đừng làm lớn chuyện.)

✦ “Barrack was hoping to ride all the way to school with the girls, but he knew it would create too much of a scene.” – Becoming, Michelle Obama
(Barack hi vọng sẽ được đưa con đến trường, nhưng anh ấy biết điều đó sẽ gây nhiều ồn ào.)

Video

THẢO LUẬN