Người lớn nhắc nhở trẻ em bằng câu “Language!” là có ý gì?

Khi xem phim, nhiều lần mình gặp đoạn có đứa trẻ nào đó chửi thề, người lớn sẽ nhắc nhở ngay bằng câu”Language!” Mình hiểu ngay ý của câu này là nhắc nhở cẩn trọng lời nói. Tuy vậy, trước khi giới thiệu với mọi người, mình muốn biết chắc chắn rằng trong từ điển có đề cập đến nét nghĩa này. Khi mình tra từ “language” trong từ điển, mình chủ yếu thấy nghĩa của nó là “ngôn ngữ” và “cách ăn nói, lối diễn đạt”.

“Cách ăn nói” là nghĩa gần nhất rồi, nhưng nó có thể kết hợp với nhiều từ như “spoken language” – văn nói, “flowery language” – diễn đạt văn vẻ. Như vậy cũng chưa thỏa mãn lắm. Nhưng thật mừng, khi mình đọc gần đến cuối, mình đã gặp điều mình đang tìm kiếm. Từ điển giải thích nghĩa của “language” như sau:

rude or offensive words (Cambridge Dictionary)

rude words or swearing (Collins Dictionary)

Vậy là chắc chắn rồi, “language” ngoài nghĩa là ngôn ngữ như chúng ta đã biết, nó còn có nghĩa là “lời nói tục”, “tiếng chửi thề”, “ăn nói thô tục”. Ví dụ trong từ điển:

My mother wouldn’t let us watch it because of the language.

(Mẹ cháu không cho bọn cháu xem chương trình đó vì ăn nói thô tục.)

Vì vậy, khi người lớn nói với đứa trẻ “language”, ý của họ không chỉ dừng lại ở “cách ăn nói” mà là “Không được nói tục nhé”.

Ngoài ra chúng ta còn có thể nói: “Mind your language!” nghĩa là cẩn trọng lời nói cho lịch sự.

Mind your language.

Hoặc khi bạn bị cảm xúc dâng trào và lỡ phát ra tiếng nói tục trước người lớn tuổi, bạn có thể nói đỡ “Sorry for my language” (Xin lỗi tôi đã nói tục) để thể hiện sự lịch sự của mình.

Các bạn có thể kéo sang bên phải để xem video ngắn mình trích ra từ phim nhé:

THẢO LUẬN