“No-brainer” nghĩa là gì?

"No-brainer" nghĩa là gì

Meaning

“No-brainer” [ /ˌnəʊˈbreɪ-nər/ – noun ] là một quyết định, kết luận, giải pháp… quá rõ rệt, quá dễ dàng đến mức không cần phải suy nghĩ nhiều cũng có thể đưa ra được, chẳng cần phải động não cũng có thể nhìn phát biết luôn.

Example

🧿 Anyone in that situation would do the same. No-brainer. (Ai trong tình huống đó cũng sẽ làm như vậy thôi. Không cần phải nghĩ nhiều.)

🧿 My advice is practice makes perfect. It is a no-brainer that practising can help you improve your skills. (Lời khuyên của tôi là hãy luyện tập. Việc luyện tập có thể giúp bạn cải thiện kĩ năng là hiển nhiên.)

🧿 For Saleena, spending money from her family’s canceled summer vacation on apartment updates was a no-brainer. “We have obviously been spending a lot of time at home, and we have two boys who have totally destroyed the apartment.” Sidhu said. (Trích today.com)

(Đối với Saleena, dùng số tiền từ kì nghỉ gia đình mùa hè bị hủy để sửa sang căn hộ là quyết định không phải bàn cãi. Cô nói: “Rõ ràng là chúng tôi dành rất nhiều thời gian ở nhà, mà chúng tôi lại có 2 thằng nhỏ phá banh nhà.”)

🧿 To quit or not to quit smoking? It seems like a no-brainer, doesn’t it? Truth be told, it’s not always that simple. (Trích stamfordhealth.org)

Bỏ thuốc lá hay nên tiếp tục hút? Câu trả lời quá rõ ràng phải không? Sự thật là không phải chuyện lúc nào cũng đơn giản như vậy.

THẢO LUẬN