Partner in crime nghĩa là gì?

PARTNER IN CRIME là những người anh chị em, bạn bè chí cốt của bạn, đặc biệt là sẵn sàng tham gia vào những trò nghịch ngợm, phá phách cùng nhau. Trong tiếng Việt có thể nói là đồng bọn, đồng minh, bồ tèo…

Cũng có một định nghĩa rất thú vị về từ này: Partner in crime là đồng nghiệp, nghĩa là cùng nhau tạo nghiệp đó quý zị 😅😂 Hài hước mà chuẩn luôn.

Một số VD nha:

He is not only my husband, he is also my partner in crime.
(Anh ấy không chỉ là chồng, mà còn là người bạn chí cốt của tôi.)

The head never rules the heart, but just becomes its partner in crime.
(Cái đầu chưa bao giờ điều khiển được trái tim mà chỉ “tạo nghiệp” cùng nó.)

THẢO LUẬN