Từ dễ nhầm: Phân biệt REFERENCE và PREFERENCE

Ở series Từ dễ nhầm lần này, mình lại giới thiệu với các bạn 2 từ cực giống nhau, chỉ khác mỗi một chữ, nhưng nghĩa thì chẳng liên quan gì, đó là “reference” và “preference”.

Reference nghĩa là gì?

Reference /’refərəns/ – Danh từ

Từ “reference” này có nhiều nghĩa lắm luôn, mình thấy nghĩa hay được dùng nhiều là: nhắc tới, đề cập đến (ai đó) và tham khảo. Bây giờ mình sẽ giới thiệu từng nghĩa một và lấy ví dụ nha.

1. Reference: sự nhắc đến ai đó, cái gì đó, = mentioning

Hay dùng với:  to make reference to + someone/something

E.g:

 • Angelina Jolie did not make any reference to Brad Pitt in her recent interview.
  (Angelina Jolie không hề nhắc tới Brad Pitt trong bài phỏng vấn đần đây.)

2. Reference: tham khảo (= look for information)

E.g:

 • I stuck a note of math formulas on the wall for easy reference.
  (Tôi dán giấy note công thức toán lên tường để tiện tham khảo.)
 • These photos are only for reference purposes.
  (Hình chỉ mang mục đích tham khảo.)

3. Reference to someone: hỏi ý kiến, xin lời khuyên

E.g:

 • Anne took the medicine without reference to her doctor.
  (Anne uống thuốc mà không tham khảo ý kiến bác sĩ.)

4. Reference: Thư giới thiệu hoặc Người tham khảo (trong CV/resume)

Thư giới thiệu là một bức thư nói tốt về bạn để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng do một người có uy tín và hiểu rõ bạn trong công việc viết, người này thường nên là thầy cô chủ nhiệm hoặc sếp của bạn.

Người tham khảo cũng là những người trên, họ sẽ đưa ra ý kiến của họ về bạn khi được nhà tuyển dụng gọi điện hỏi.

E.g:

 • She asked me if she could list me as a reference in her CV.
  (Cô ấy hỏi ý tôi xem có thể để tôi vào mục người tham khảo trong CV không.)

5. “In reference to …”: liên quan tới …

E.g:

 • I like to read books that are in reference to World War II.
  (Tôi thích đọc sách có liên quan đến Chiến tranh Thế giới thứ 2.)

Preference nghĩa là gì?

Preference /’prefrəns/ – Danh từ

Ta có “prefer” (Verb) là thích hơn thì “preference” chính là danh từ của nó, nghĩa là: sự thích hơn, sự ưa chuộng hơn, sự thiên vị, hay nói đơn giản là sở thích.

Ví dụ, mẹ sai bạn order pizza cho cả nhà, nhưng bạn không biết ai thích loại pizza nào thì bạn hỏi:
“Do you have any preference of pizza?”, nghĩa là “Mẹ thích pizza gì?”

 • I have preference for my kids.
  (Tôi có sự thiên vị giữa các con mình./Tôi không yêu con đều nhau)
 • Harvard was my preference but I got into MIT instead.
  (Tôi thích Harvard hơn nhưng lại chọn học trường MIT.)

THẢO LUẬN