“Play it safe” nghĩa là gì?

play it safe nghia la gi
Play it safe nghĩa là gì?

Mặc dù là “play” nhưng cụm này lại không có ý là chơi, mà là làm việc một cách chắc ăn, chọn cho mình con đường an toàn, tránh rủi ro, thử thách. Ngược với cụm “play it safe” chính là “take the risk”.

Examples with “play it safe”

● Dressing in black color is a good way to play it safe while still looking fancy.
(Mặc đồ đen là một lựa chọn an toàn mà vẫn trông sang chảnh.)

● I don’t know if I should play it safe or take the risk in this situation.
(Trong trường hợp này tớ không biết nên chọn cách chắc ăn hay liều lĩnh nữa.)

Examples with “play it safe”

“The most dangerous thing you can do in life is play it safe.”

● “The most dangerous thing you can do in life is play it safe.” – Casey Neistat
(Trong đời này điều nguy hiểm nhất mà bạn có thể làm là đi con đường an toàn.)

“If you play it safe in life, you’ve decided that you don’t want to grow anymore.”

● “If you play it safe in life, you’ve decided that you don’t want to grow anymore.” – Shirley Hufstedler
(Nếu bạn lựa chọn sự an toàn, bạn đã quyết định bạn sẽ không muốn phát triển bản thân nữa.)

“Better to put your heart on the line, risk everything, and walk away with nothing than play it safe. Love is lot of things, but safe isn’t one of them.” – Mandy Hale
(Tốt hơn là cứ liều lĩnh với trái tim mình, liều mọi thứ, rồi bỏ đi trắng tay, còn hơn là giữ an toàn. Tình yêu gồm nhiều thứ lắm, nhưng an toàn không nằm trong số đó.)

THẢO LUẬN