“Put label on someone” nghĩa là gì?

1. Định nghĩa

Theo Wikipedia, “labelling” là mô tả ai đó hoặc một cái gì đó trong một từ/cụm từ ngắn (to describe someone or something in a word or short phrase). Ví dụ “người da trắng”, “người da đen”, “trẻ trâu”, “rich kid”, …

Theo mình, gắn mác cho ai đó sẽ đóng khung họ vào trong một số đặc điểm, tiêu chí, định kiến của xã hội. Ví dụ nghe 3 từ “làm nhà nước” là thấy an tâm, ổn định, “gái ế” là người thất bại trong chuyện tình cảm, “du học sinh” là phải siêu sao tiếng Anh, “con nhà người ta” là… à mà thôi 😊

2. Ví dụ

  • They aren’t ready to put a label on their relationship.
    (Họ chưa sẵn sàng đặt tên cho mối quan hệ này.)
  • I’m not a box, don’t put label on me.
    (Tôi không phải là cái hộp, đừng gắn mác lên tôi.)
  • I can’t put a label on her style.
    (Tôi không thể gọi tên xì tai của cô ấy là gì.)

3. Video

THẢO LUẬN