“Shoo” nghĩa là gì?

Khi soạn từ vựng “shoo” này, mình chẳng biết dịch nó sang tiếng Việt như thế nào, chắc là “xùy” phải không ta? Khi bạn muốn đuổi một con vật nào đó đi, người ta nói “Shoo! Shoo!” Mình thấy từ này khá là đáng yêu đấy chứ, không hiểu sao nó lại có tác dụng đuổi thú vật nhỉ? À, shoo còn dùng để đuổi người nữa nha 😊 cứ kéo qua xem video là biết 😚

2 thoughts on ““Shoo” nghĩa là gì?”

THẢO LUẬN