“Silence speaks volume” nghĩa là gì?

"Silence speaks volume" nghĩa là gì?
Photo taken by my friend: @dg.chang

Có bao giờ bạn rơi vào trường hợp mà bạn hỏi nhưng đối phương không trả lời? Hoặc ngược lại bạn được gặng hỏi nhưng chỉ đáp lại bằng sự im lẳng vì cũng chẳng biết phải nói sao… Trong các hoàn cảnh đó, mặc dù không lời nào thốt ra, nhưng người trong cuộc vẫn sẽ tự hiểu bởi vì sự phản hồi im lặng đó đã đã thể hiện điều bạn muốn nói. Your silence speaks volume – “Sự im lặng của bạn đã nói lên tất cả”

Có một số câu quotes cũng khá tương tự câu trên

Silence speaks when words can’t.

Sự im lặng lên tiếng khi từ ngữ không diễn tả được

“You didn’t reply but I got your message.”

Cậu không trả lời những tôi đã nhận được tin nhắn

THẢO LUẬN