Sốc thuốc – Tóm tắt scandal Demi Lovato sốc ma túy

Gần đây Hollywood đang sốc vì tin Demi Lovato bất tỉnh nhập viện vì dùng ma túy quá liều. Nếu các bạn lười đọc báo quá thì mình tóm tắt vụ này theo bài báo của ET dưới đây nhen. Link gốc ở phần bio.

1. Demi was transported to a Los Angeles hospital, where she was treated for a drug overdose.

–> Lovato được chuyển đến bệnh viện LA để điều trị sốc ma túy.

2. She was unconscious at her home in Hollywood Hills, California when paramedics arrived.

–> Demi đã bất tỉnh nhân sự tại nhà ở Hollywood Hills, California khi nhân viên y tế đến.

3. She is awake, responsive and stable now.

–> Demi đã tỉnh, đã phản hồi và hiện đang ổn định.

4. She has been struggling with addiction over the years. In June, Lovato revealed that she had relapsed after six years of sobriety.

–> Demi đã vật lộn với nghiện ngập nhiều năm nay. Vào tháng 6, cô ấy tiết lộ rằng mình đã tái nghiện sau 6 năm không uống rượu.

5. Many of Lovato’s celebrity friends have sent her messages of support through social media.

–> Nhiều bạn bè nổi tiếng của Demi đã gửi tin nhắn động viên trên mạng xã hội.

6. Her family is going to do everything in their power to help get Demi back on track and are making plans to get her straight into rehab.

–> Gia đình cô ấy sẽ làm tất cả có thể để vực Demi dậy và đang lên kế hoạch đưa cô ấy quay ngay lại cai nghiện.

THẢO LUẬN