Sự khác nhau giữa “isolation” và “quarantine”

Trong thời điểm dịch corona đang bùng lên như hiện nay, cách ly là từ mà chúng ta ngày nào cũng nghe đến. Trong tiếng Anh, cách ly có thể được dịch thành 2 từ: “isolation” và “quarantine“. Vậy thì có gì khác biệt giữa hai từ này không? Về mặt chuyên môn y tế, câu trả lời là có.

isolation vs. quarantine

1. Định nghĩa của Wikipedia về “isolation” và “quarantine”

Theo Wikipedia, “quarantine” là một sự giới hạn (restriction) việc di chuyển của những người có thể tiếp xúc (exposed) với bệnh truyền nhiễm nhằm mục đích ngăn chặn sự lây lan (spread) của dịch bệnh. 

“Isolation” trong ngành y tế là những biện pháp cách ly bệnh nhân để ngăn bệnh truyền nhiễm lây từ bệnh nhân này qua bệnh nhân khác, qua nhân viên y tế (health care worker) và những người đến thăm.

2. Ủa, vậy khác nhau giữa “isolation” và “quarantine” là gì?

Sự khác biệt của hai thuật ngữ này nằm ở đối tượng cách ly. “Isolation” được áp dụng để tách biệt những người dương tính, có mắc bệnh truyền nhiễm khỏi những người khỏe mạnh. Còn “quarantine” được áp dụng để tách biệt và hạn chế sự di chuyển của những người khỏe mạnh bình thường nhưng có thể đã tiếp xúc với bệnh truyền nhiễm

Vì đều chung một nghĩa là cách ly nên trong cuộc sống đời thường nhiều người vẫn dùng qua lại hai từ này. Nhưng nếu các bạn muốn hiểu tường tận nghĩa của nó thì bài này đã làm sáng tỏ nha!

Từ vựng trong bài:

  • To isolate /’aisəleit/ : cách ly, cô lập → isolation (n)
  • Quarantine /’kwɔrənti:n/ (n,v) cách ly
  • To restrict /ri’strikt/ : giới hạn → restriction (n)
  • To expose /iks’pouz/ : phơi bày, đặt vào tình thế
  • To spread : lây lan
  • health care worker: nhân viên y tế

Tham khảo: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Isolation_(health_care)
https://en.wikipedia.org/wiki/Quarantine

THẢO LUẬN