Sửa lỗi 12h đêm hoặc 0h sáng không hiện lên Excel

Sửa lỗi 12h đêm/ 0h đêm không hiện lên Excel
Sửa lỗi 12h đêm/ 0h sáng không hiện lên Excel

Đây là một bài viết không liên quan gì đến tiếng Anh, nhưng nó là một thủ thuật Excel mà mình mò mãi mới ra, nên là mình ghi lại, đặng có bạn nào gặp lỗi giống mình hi vọng Google sẽ đưa bạn tới bài viết này.

Mình hay làm việc trên Excel để tính thời gian, bình thường vẫn không có vấn đề gì nhưng hôm nay có trường hợp nhập 12h đêm thì bỗng nhiên ô đấy hiện trắng. Công thức vẫn chạy, kết quả ra chính xác, nhưng nhìn vào ô đấy thì thay vì hiện giờ như những ô khác, nó hoàn toàn trỗng rống, không có dữ liệu hiển thị.

Sau một hồi đọc hàng chục bài viết trên mạng, mình đã tìm ra lý giải: Khi bạn nhập 12 giờ đêm hoặc 24:00, Excel sẽ đổi nó thành 00:00, tức là 0 giờ sáng. Mà Excel của mình đang để chế độ ẩn số 0, nghĩa là bất cứ ô nào có giá trị bằng 0, nó sẽ không hiện gì cả. Lợi ích của việc format như thế này là để cho đẹp, nhưng bất tiện là như thế đó. Để Excel hiện 12 giờ đêm, bạn cần bật chế độ hiện số 0 lên, cách làm như sau:

Bước 1: Vào File -> Chọn Option

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/0b866f12-03ff-4eaa-9cc8-55693d82e73e/excel-hien-thi-so-0-1.png

Bước 2: Chọn Advanced

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/23fc15f4-725a-4d7d-a485-c4262741cae5/excel-hien-thi-so-0-2.png

Bước 3: Sau khi chọn xong, bạn nhìn qua bên phải sẽ thấy hàng loạt thông tin cực kì dài, bạn cứ kèo xuống cho tới khi thấy dòng chữ đậm: Display options for this worksheet Tới đây bạn nhìn vào các checkbox, chọn Show a zero in cells that have zero value

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/cbf1246f-fe77-447c-b0ff-c8c6e54150b6/excel-hien-thi-so-0-3.png

OK thế là xong rồi, 12 giờ đêm đã hiện ra là 0:00. Chúc bạn thành công!

THẢO LUẬN