Thành ngữ “cold feet” nghĩa là gì?

Thành ngữ “cold feet” nghĩa là gì?

Cold feet” – đôi chân lạnh – là thành ngữ để chỉ bạn tính làm gì thì lại đột nhiên thấy sợ, lo lắng, hoang mang khi sắp phải làm điều ấy nên không muốn làm nữa. Tóm lại đó là cảm giác lo lắng, sợ hãi.

Tại sao nhiệt độ của đôi chân lại liên quan đến cảm giác lo lắng? Có một giả thuyết cho rằng, thành ngữ “cold feet” bắt nguồn từ những binh lính, khi họ sắp ra chiến trường thì đôi chân họ bị cóng khiến họ sợ hãi, lo lắng không thể tham chiến được nên rút lui. 

Cold feet” trong tiếng Việt giống như việc bạn chùn chân vì sợ vậy. Thành ngữ này đặc biệt hay được dùng trong trong các trường hợp những người sắp làm đám cưới thì bỗng thấy sợ cái sự cam kết lâu dài, sợ sẽ không hạnh phúc… và chỉ muốn bỏ trốn.

Ví dụ về “cold feet” trong câu

❅ She had cold feet before the job interview. (Cô ấy lo lắng trước buổi phỏng vấn công việc.)

❅ These days people have cold feet when deciding to put money in cryptocurrency. (Gần đây mọi người khá lo lắng khi quyết định đầu tư vào tiền ảo.)

❅ Wedding cold feet is normal, but it can be unpleasant and can make a person want to run and hide. (Việc thấy sợ trước ngày cưới là điều bình thường, nhưng nó có thể khó chịu và làm ta muốn chạy trốn.)

THẢO LUẬN