“That was then. This is now.” nghĩa là gì?

"That was then. This is now." meaning

“Part of me” là một trong những bài hát rất thành công trong sự nghiệp của Katy Perry. Bài hát là tâm sự của một cô gái sau khi chấm dứt một mối tình độc hại. “Những ngày như thế này tôi chỉ muốn lái xe đi thật xa. Gói ghém đồ đạc và nhìn hình bóng anh mờ dần…” (Days like this I want to drive away. Pack my bags and watch your shadow fade). Khi còn quen nhau anh ta đối xử với cô chả mấy tốt đẹp gì. “Anh lấy đi ánh sáng của tôi, khiến tôi kiệt quệ.” (You took my light, you drained me down). Tuy nhiên điều đáng mừng là khi dứt ra khỏi con người ấy, cô gái đã lấy lại bản thân mình, không còn là con người yếu đuối chịu đựng sự hành hạ của bạn trai: “Hồi đó là như vậy, nhưng bây giờ thì đã khác.” (But that was then and this is now.)

“That was then, this is now” là một câu nói với ý rằng hiện tại đã thay đổi so với quá khứ, có thể dịch là “hồi đó khác, bây giờ khác” hoặc “bây giờ đã khác xưa rồi”.

Một số ví dụ

♢ A: You used to be loyal to me.
B: That was then. This is now.
(Anh từng trung thành với tôi lắm. – Đó là trước đây, giờ thì đã khác.)

Why did you bring up the past? That was then and this is now. (Tại sao cậu cứ lôi chuyện quá khứ ra thế? Hồi đó khác, bây giờ khác.)

People used to think that it is impossible for robots to replace taxi drivers. But that was then and this is now. Several companies are planning to bring self-driving taxis to the market. (Người ta từng nghĩ rằng robot không thể thay thế tài xế taxi được. Nhưng thời thế đã thay đổi. Một vài công ty đang lên kế hoạch đưa taxi tự lái gia nhập thị trường.)

THẢO LUẬN