“Tight spot” nghĩa là gì?

"Tight spot" nghĩa là gì?

Meaning

“To be in a tight spot” hoặc “to be in a tight corner” nghĩa là đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, tình thế khó khăn, hoặc tình thế nguy hiểm. “To put someone in a tight spot” nghĩa là đặt ai đó vào tình thế khó khăn.

Example

☀️ James is not the kind of person who panics when he finds himself in a tight corner.
(James không phải là kiểu người hốt hoảng khi gặp tình huống khó khăn.)

☀️Trump’s plan to ban TikTok in the US has put the Chinese app in a tight spot.
(Kế hoạch cấm TikTok của TT Trump đã đặt ứng dụng TQ này vào tình thế khó khăn.)

☀️ Starbucks has been in a tight spot this year due to restaurant closures. (Starbucks có một năm khó khăn vì phải đóng nhiều cửa hàng.)

☀️ In the movie, a drug trafficker is married to a law enforcement agent, who is responsible for the state clean from drug users. She is, therefore, put in a tight spot to choose between protecting family and being professional. (Trong bộ phim, một tên buôn ma túy cưới vợ là người làm công tác phòng chống ma túy, chịu trách nhiệm càn quét người dùng ma túy trong bang. Vì thế cô ấy bị rơi vào tình huống khó khăn phải lựa chọn giữa một bên là bảo vệ gia đình mình và một bên là thực nghĩa vụ công việc.)

THẢO LUẬN