“To bury one’s nose in a book” nghĩa là gì?


“To bury one’s nose in a book” hay còn nói là “to have one’s nose in a book” nghĩa là chúi mũi vào một quyển sách, say mê đọc sách. Cụm này mình gặp khi đọc Harry Potter, và đương nhiên là nói về Hermione rồi, lúc nào mà cô bé chả đọc sách 🙂

Ví dụ:

“Hermione sat down on a stone step and buried her nose in Voyages with Vampires again.”
(Hermione ngồi xuống bậc đá và lại chúi mũi vào quyển Voyages with Vampires.)

THẢO LUẬN