“Wasted” nghĩa là gì?

1. “Wasted” nghĩa là gì?

Ai trong chúng ta cũng biết “wasted” nghĩa là lãng phí. Tuy nhiên từ này còn là được dùng như một từ lóng để chỉ trạng thái một người bị ảnh hưởng nặng bởi những chất kích thích như thức uống có cồn hay ma túy, khiến cho đầu óc không còn được tỉnh táo, minh mẫn nữa.

Giải thích như vậy thì hơi khó hiểu phải không? Trong tiếng Việt, ta có thể hiểu “wasted” nghĩa là say, say mèm, say khướt, xỉn ngoắc cần câu.

“Wasted” và “drunk” cũng có nghĩa là “say” nhưng “wasted” thì say ở mức độ nặng hơn, là tình trạng chung của những người uống hết mình, nhậu tới bến. Có nhiều người thích được “xõa” để get wasted, nhưng lại có những người uống có chừng mực vì họ không thích cảm giác không biết trời trăng mây gió gì lúc “wasted”.

2. Example

  • If you get in the front seat of your car and start it while you’re wasted, you can get arrested for 24 hours. Even if your car doesn’t move.
    (Nếu bạn ngồi vào ghế trước của xe và khởi động khi bạn đang say mèm, bạn có thể bị bắt giữ khoảng 24 tiếng. Ngay cả khi xe bạn không hề chuyển động.)
  • She likes drinking, but she always stops every time she gets tipsy because she doesn’t want to get wasted.
    (Tôi thích uống rượu, nhưng khi tôi ngà ngà là tôi dừng lại, bới vì tôi không muốn xỉn ngoắc cần câu.)
  • I can’t wait until I’m old enough to and get wasted.
    (Tôi rất mong tới ngày đủ tuổi để được uống say mèm.) 

THẢO LUẬN