“You know what they say” nghĩa là gì?

What does “you know what they say” mean?

“You know what they say” hay được người ta dùng làm “mở bài” trước khi trích dẫn thành ngữ, tục ngữ, câu nói thông dụng… Có thể hiểu là “người ta nói” + trích câu nói nào đó

[What does “You know what they say mean?]

“You know what they say” is used as an opening before quoting an idiom, common saying…

♡ Example

💥 No matter how busy we are, we always make time to go somewhere twice a year.
(Tôi cố gắng dậy sớm, người ta nói, con chim sớm sẽ bắt được sâu. (Ý là dậy sớm sẽ làm được nhiều việc, đạt được nhiều kết quả hơn.))

💥 You know what they say, couple who travel together stay together.
(Dù bận rộn đến đâu chúng tôi cũng sắp xếp thời gian đi đâu đó 2 lần/năm. Người ta nói rằng, cặp đôi nào mà cùng nhau đi du lịch sẽ rất vững bền.)

THẢO LUẬN