“You name it” nghĩa là gì?

“You name it” nghĩa là gì?

“You name it” thường đứng ở cuối câu, khi người nói đang liệt kê ra nhiều thứ. Để tránh kể tên dông dài, người nói dùng “you name it”, có nghĩa là còn nhiều thứ khác cùng chủng loại nữa.

Trong tiếng Việt, “you name it” tương đương với “vân vân”. Từ nay, trong giao tiếp hàng ngày, thay vì dùng “etc” chúng ta thử đổi sang “You name it.” cho nó phong phú nhé.

♡ Example:

  • Come on, there is nutella, coffee toffee, mint and chip, lime sorbet, you name it, and you wanna go for the banana split?
    (Thôi nào, có món nutella, coffee toffee, mint and chip, lime sorbet, và đủ thứ khác, vậy mà cậu lại chọn món chuối xẻ sao?)
  • I have traveled to almost around the world, Paris, London, Tokyo, New York, you name it.
    (Tôi đã đi du lịch hầu như vòng quanh thế giới, Paris, London, New York vv…)

♡ Video

THẢO LUẬN